Tin Tức Kinh Tế Chứng Khoán

Chu kỳ kinh tế và chu kỳ của thị trường chứng khoán

Bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị chứng khoán. Qua đó rút ra những các quy luật để việc đầu tư chứng khoán được hiệu quả hơn. Vậy khi mối tương quan giữa chu kỳ kinh tế và thị chứng khoán là như thế nào? Giữa chu kỳ kinh tế và chu kỳ của thị chứng khoán có một sự tương quan lệch pha. Cụ thể thị trường chứng khoán như một chỉ báo sớm cho nền kinh tế.

Xem thêm
Tác động 2 chiều của Lãi Suất lên Chứng Khoán
Tin Tức Kinh Tế Chứng Khoán

Tác động 2 chiều của Lãi Suất lên Chứng Khoán

Tác động 2 chiều của Lãi Suất lên Thị Trường Chứng khoán. Nếu lượt bỏ tất cả các yếu tố khác thì lãi suất tăng thì thị trường chứng khoán sẽ giảm và ngược lại. Lãi suất giảm thì thị trường chứng khoán sẽ tăng. Nó tác động 2 chiều chặt chẽ tương hỗ với nhau. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây. Khi nhà nước tăng lãi suất điều hành, các ngân hàng thương mại sẽ phải tăng lãi suất tiền gửi và sau đó là lãi…

Xem thêm