Tin Tức Kinh Tế Chứng Khoán

Chu kỳ kinh tế và chu kỳ của thị trường chứng khoán

Bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị chứng khoán. Qua đó rút ra những các quy luật để việc đầu tư chứng khoán được hiệu quả hơn. Vậy khi mối tương quan giữa chu kỳ kinh tế và thị chứng khoán là như thế nào? Giữa chu kỳ kinh tế và chu kỳ của thị chứng khoán có một sự tương quan lệch pha. Cụ thể thị trường chứng khoán như một chỉ báo sớm cho nền kinh tế.

Xem thêm