Phân Tích Kỹ Thuật

RSI chỉ số sức mạnh tương đối phản ánh xu hướng trong chứng khoán

RSI tên đầy đủ là Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. Là một chỉ báo động lượng để đo lường tốc độ biến động giá (hoặc dữ liệu).

Xem thêm