Phương pháp giao dịch chứng khoán trong mô hình kênh giá đường xu hướng
Phương Pháp Đầu Tư

Phương pháp giao dịch chứng khoán trong mô hình kênh giá đường xu hướng

Phương pháp giao dịch chứng khoán trong mô hình kênh giá đường xu hướng. Là phương pháp giao dịch dựa trên sự biến động giá trong đường kênh xu hướng. Bạn mua cổ phiếu khi giá chạm cạnh dưới và chốt lời khi giá cổ phiếu ở cạnh trên. Áp dụng rất tốt với giao dịch trong ngắn hạn và giao dịch trung hạn. Đường xu hướng Kênh giá được tạo thành từ 2 đường xu hướng trở lên. Để hiểu rõ về kênh giá chúng ta phải hiểu rõ…

Xem thêm
Phương pháp đầu tư bắt đáy bán đỉnh theo mô hình nến đảo chiều
Phương Pháp Đầu Tư

Phương pháp đầu tư bắt đáy bán đỉnh theo mô hình nến đảo chiều

Phương pháp đầu tư bắt đáy bán đỉnh theo mô hình nến đảo chiều. Trong đầu tư chứng khoán bắt đúng đáy và bán đúng đỉnh là cực kỳ khó khăn. Bởi chỉ khi qua đáy và đỉnh thì bạn mới biết đó là đỉnh và đáy. Tuy nhiên có những phương pháp xác định đáy và đỉnh với khả năng chính xác cao. Khi xác định đúng sẽ đem tới cho bạn lợi nhuận xứng đáng. Rất đáng để bạn thử và học tập phương pháp này. Trước hết…

Xem thêm
Giao dịch theo mô hình 123 thực chiến của lý thuyết Dow
Phương Pháp Đầu Tư

Giao dịch theo mô hình 123 thực chiến của lý thuyết Dow

Phương pháp giao dịch theo mô hình 123 thực chiến của lý thuyết Dow. Là phương pháp giao dịch được xây dựng theo nguyên lý của Lý Thuyết Dow. Vào lệnh chậm nhưng chắc mang lại kết quả hiệu quả trong dài hạn. Xác định rất rõ điểm vào lệnh điểm cắt lỗ và chốt lời. Giao dịch mô hình 123 chưa được coi là phương pháp giao dịch hoàn thiện tuy nhiên tỷ lệ thất bại rất thấp. Đây là phương pháp thuần kỹ thuật bạn cần kết hợp…

Xem thêm