Chính sách tài khóa là gì các loại công cụ tác động tới nền kinh tế
Phân Tích Cơ Bản

Chính sách tài khóa là gì các loại công cụ tác động tới nền kinh tế

Hai bàn tay vô hình chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá giúp nhà nước điều chỉnh nền kinh tế. Giúp ổn định cải thiện hoặc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Chính sách tiền tệ tác động vào mức cung tiền còn chính sách tài khóa thông qua chính sách thuế và đầu tư, chi tiêu của chính phủ, để điều chỉnh nền kinh tế.

Thông qua tìm hiểu và hiểu rõ áp dụng linh hoạt lương theo chính sách tài khóa bạn sẽ đạt được những kết quả đầu tư bất ngờ thú vị bạn nhé.

Khái niệm chính sách tài khóa là gì?

Chính sách tài khóa là chính sách tài chính của nhà nước thông qua công cụ chính sách thuế và chính sách chi tiêu của chính phủ để thay đổi các điều kiện kinh tế (ở đây là kinh tế vĩ mô). Chính sách tài khóa như bàn tay vô hình được áp dụng thường xuyên và liên tục. Và sẽ được thay đổi tùy theo điều kiện kinh tế mới.

Khi nhà nước thấy nền kinh tế chuẩn bị có những thay đổi không tích cực thì chính sách tài khóa sẽ được thay đổi để điều chỉnh nên kinh tế đi về đúng hướng. Chính sách tài khóa thể hiện quan điểm, cơ chế và phương thức huy động các nguồn lực tài chính. Nó hình thành nên khối ngân sách nhà nước và thực hiện các khoản chi cần thiết trong mỗi thời kỳ.

Chính sách tài khóa thường tác động đến tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ, việc làm, lạm phát, tăng trưởng kinh tế,… Giúp điều chỉnh nền kinh tế ngay trong ngắn hạn.

Chính sách tài khóa thường tác động đến tổng cầu
Chính sách tài khóa thường tác động đến tổng cầu

Xem thêm: Tâm lý đám đông trong đầu tư chứng khoán

Khi nhận thấy kinh tế có thể bị suy thoái, nhà nước thông thường sẽ tăng chi tiêu hay giảm thuế suất để kích thích nhu cầu và thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Trường hợp ngược lại khi kinh tế phát triển kinh tế quá nóng gây ra lại lạm phát cao. Lúc này nhà nước có thể tăng lãi suất hoặc cắt giảm chi tiêu để hạ nhiệt nền kinh tế, điều chỉnh nền kinh tế phát triển về chiều sâu (tăng năng suất, tăng sản lượng) để phát triển ổn định hơn.

Các loại chính sách tài khóa

Chính sách tài khóa mở rộng

Chính sách tài khóa mở rộng như trình bày ở trên chính là ứng phó với việc kinh tế suy thoái hay thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn. Lúc này chính phủ thực hiện tăng chi tiêu chính phủ, giảm thuế. Lúc này tổng cầu của nền kinh tế sẽ gia tăng do dễ tiếp cận nguồn vốn và hàng hóa được sản xuất nhiều hơn.

Nó tác động dây chuyền giảm thuế giúp doanh nghiệp mở rộng, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Qua đó giúp họ và gia đình có thu nhập ổn định, doanh nghiệp cũng phát triển đi nên. Qua đó kích thích chi tiêu nhiều hơn. Mặt trái chính sách tài khóa mở rộng sẽ gây ra tình trạng thâm hụt chi tiêu (Giảm thuế và tăng chi tiêu chính phủ). Vì vậy nhà nước thường sẽ kết hợp với chính sách tiền tệ giúp thực hiện mục tiêu điều chỉnh nền kinh tế ổn định hơn.

Chính sách tài khoán thắt chặt

Chính sách tài khóa thắt chặt ngược lại giảm chi tiêu công, tăng nguồn thu từ thuế. Nó giảm tổng cầu khiến nền kinh tế không phát triển quá nóng. Áp dụng khi chính phủ cảm thấy nền kinh tế phát triển quá nhanh thiếu ổn định, lạm phát cao cẩn phải điều chỉnh để phát triển ổn định hơn.

Lúc này gây ra tình trạng thặng dư ngân sách cho chính phủ nếu quá nhiều thì cũng gây tình trạng thiếu hiệu quả khi phát triển kinh tế.

Các công cụ của chính sách tài khóa chính phủ áp dụng

Công cụ chi tiêu của chính phủ

Chi tiêu của chính phủ gồm các khoản chi mua hàng hóa dịch vụ và chi chuyển nhượng. Thông thường là đầu tư công xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng lương cho cán bộ công nhân viên, đầu tư cho quốc phòng. Chi hỗ trợ cho những nhóm đối tượng người lằm trong diện khó khăn hoặc đang cần hỗ trợ. Lúc này chính phủ sẽ mua hàng hóa hoặc người dân khó khăn sẽ có nhiều tiền hơn cũng tăng mua hàng hóa. Giúp tổng cầu của nền kinh tế gia tăng. Tổng cầu tăng sẽ kích thích tổng cung tăng do nhà sản xuất bán được nhiều hàng hóa hơn dễ mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ đó giúp nền kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng.

Các công cụ chi tiêu của chính phủ
Các công cụ chi tiêu của chính phủ

Có thể bạn quan tâm: Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp ngược lại các yếu tố sẽ dây truyền ảnh hưởng ngược lại. Chi tiêu chính phủ giảm thì tổng cầu giảm nền kinh tế sẽ được phát triển chậm lại và ổn định hơn.

Công cụ thuế

Thuế gồm có hai loại là thuế trực thu và thuế gián thu. Thuế trực thu là thuế thu trực tiếp của người nộp thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, thuế thừa kế,… Thuế gián thu là thuế thu gián tiếp như các khoản thuế đánh vào hàng hóa. Như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu…

Ngược lại với chi thì thuế là khoản thu của chính phủ và nó có tác động ngược lại với chi tiêu chính phủ. Nếu thuế tăng thì thu nhập của người dân giảm, họ sẽ giảm chi tiêu, từ đó tổng cầu giảm và GDP cũng giảm. Và ngược lại nếu thuế giảm thì giá cả hàng hóa dịch vụ giảm. Lúc này người dân sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, tổng cầu tăng và GDP đều tăng.

Xem thêm: Chính sách tiền tệ là gì các công cụ ưu nhược điểm

Tác động điều chỉnh nền kinh tế của sách tài khóa

Chính sách tài khóa chính là chi (chi tiêu của chính phủ) và thu (thuế) để tác động lên nền kinh tế. Nó tác động toàn diện đến nền kinh tế trong mọi trường hợp giúp ổn định lại nền kinh tế đang biến động cần được điểu chỉnh trong điều kiện kinh tế mới.

Chính sách tài khóa giúp điều chỉnh và phân bổ hiệu quả, tập trung hoặc kiềm chế các nguồn lực tình lĩnh vực của nền kinh tế. Giúp tái phân phối và phân phối hiệu quả tổng sản phẩm quốc dân tạo nên sự phát triển cân đối của nền kinh tế và ổn định cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Chính sách tài khóa là gì các loại công cụ tác động tới nền kinh tế
Chính sách tài khóa là gì các loại công cụ tác động tới nền kinh tế

Kêt luận chính sách tài khóa

Chungkhoanhot.com cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn đầu tư hiệu quả. Chính sách tài khoản bạn cần hiểu rõ về nó. Hiểu những tác động lên nền kinh tế giúp bạn có phương hướng đầu tư hiệu quả vào những lĩnh vực sẽ được phát triển trong thời gian tới nhờ chính sách tác động của chính phủ. Khi đầu tư dừng quên thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về chuyển động chính sách của chính phủ để biến xu hướng di chuyển của đồng tiền, đón bắt và đầu tư hợp lý.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận