Phân Tích Cơ Bản

Những yếu tố định lượng trong phân tích cơ bản cổ phiếu chứng khoán

Phân tích những yếu tố định lượng trong phân tích cơ bản cổ phiếu là vô cùng quan trọng. Bởi số liệu phản án tình hình thực tế sức mạnh nội tại của cổ phiếu. Tất nhiên nó còn vô vàn yếu tố như kỳ vọng tương lai. Nhưng yếu tố nội tại của quá khứ là nền tảng giúp ta có cái nhìn khái quát, thực tế.

Xem thêm