Phương Pháp Đầu Tư

Phương pháp giao dịch chứng khoán trong mô hình kênh giá đường xu hướng

Phương pháp giao dịch chứng khoán trong mô hình kênh giá đường xu hướng. Là phương pháp giao dịch dựa trên sự biến động giá trong đường kênh xu hướng. Bạn mua cổ phiếu khi giá chạm cạnh dưới và chốt lời khi giá cổ phiếu ở cạnh trên. Áp dụng rất tốt với giao dịch trong ngắn hạn và giao dịch trung hạn. Đường xu hướng Kênh giá được tạo thành từ 2 đường xu hướng trở lên. Để hiểu rõ về kênh giá chúng ta phải hiểu rõ…

Xem thêm