Phương Pháp Đầu Tư

Phương pháp đầu tư bắt đáy bán đỉnh theo mô hình nến đảo chiều

Phương pháp đầu tư bắt đáy bán đỉnh theo mô hình nến đảo chiều. Trong đầu tư chứng khoán bắt đúng đáy và bán đúng đỉnh là cực kỳ khó khăn. Bởi chỉ khi qua đáy và đỉnh thì bạn mới biết đó là đỉnh và đáy. Tuy nhiên có những phương pháp xác định đáy và đỉnh với khả năng chính xác cao. Khi xác định đúng sẽ đem tới cho bạn lợi nhuận xứng đáng. Rất đáng để bạn thử và học tập phương pháp này. Trước hết…

Xem thêm