Phân Tích Kỹ Thuật

Lý Thuyết Dow trong chứng khoán

Lý thuyết Dow được coi là nền tảng của tất cả lý thuyết trong phân tích kỹ thuật. Nó đã bao hàm và phản ánh được xu hướng xu thế vận động của thị trường. Là yếu tố quan trọng nhất giúp nhà đầu tư có nhận định chính xác hơn xu thế. Đi theo xu thế để có phương án đầu tư tối ưu. LÝ THUYẾT DOW LÀ GÌ? Lý thuyết Dow được coi là nền tảng, lý thuyết cơ bản của phân tích kỹ thuật và cũng là…

Xem thêm