Phương Pháp Đầu Tư

Giao dịch theo mô hình 123 thực chiến của lý thuyết Dow

Phương pháp giao dịch theo mô hình 123 thực chiến của lý thuyết Dow. Là phương pháp giao dịch được xây dựng theo nguyên lý của Lý Thuyết Dow. Vào lệnh chậm nhưng chắc mang lại kết quả hiệu quả trong dài hạn. Xác định rất rõ điểm vào lệnh điểm cắt lỗ và chốt lời. Giao dịch mô hình 123 chưa được coi là phương pháp giao dịch hoàn thiện tuy nhiên tỷ lệ thất bại rất thấp. Đây là phương pháp thuần kỹ thuật bạn cần kết hợp…

Xem thêm