Phân Tích Cơ Bản

Chỉ số ROA là gì bao nhiêu là tốt trong đầu tư chứng khoán

Trong nhóm chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả quản lý doanh nghiệp thì chỉ số ROA được các nhà đầu tư chứng khoán quan tâm hàng đầu. Nó khái quát và đánh giá được mức độ hiệu quả hoạt động của công ty

Xem thêm