Phân Tích Kỹ Thuật

Chỉ báo kỹ thuật phân loại và ưu nhược điểm của chỉ báo kỹ thuật

Về mặt định nghĩa thuật ngữ chỉ Báo Kỹ Thuật là thuật ngữ chung gọi tên các tín hiệu kỹ thuật. Dữ liệu được tổng hợp dựa trên chủ yếu mức giá cùng khối lượng tùy theo mỗi chỉ báo sẽ lấy những thông số khác nhau.

Xem thêm