Phân Tích Cơ Bản

Chỉ số P/S ý nghĩa của chỉ số trong đầu tư chứng khoán

Chỉ số P/S của một cổ phiếu là thông số quan trọng trong phân tích cơ bản cùng với các chỉ số tài chính P/E hay P/B cùng EPS. Ý nghĩa của chỉ số mang tính định giá như một điểm cộng quyết định có nên đầu tư hay không vào thời điểm hiện tại.

Xem thêm